Sigler Wholesale DistributingSigler Wholesale Distributing
9702 W. Tonto Street
Tolleson, AZ 85353

T: (623) 388-5100
F: (623) 388-5246
E: ksturm@siglers.com

521.com

CSRU1 CSRU2 CSRU3

1-3 Ton 3.5-5 Ton 4-5 Ton

88-108 MFD 189-227 MFD 270-324 MFD

OEM

KS13-5 Ton KS1

TO51-3 Ton TO-5